Bioforce

Svenska Bioforce AB, grundat 1964, är en del av den internationella Bioforcegruppen – med huvudsäte i Roggwil, vid Bodensjön, i nordöstra Schweiz.

Bioforce AG i Schweiz, är en av världens främsta tillverkare av naturläkemedel och kosttillskott. Företaget grundades 1963 av Alfred Vogel (1902-1996) och finns idag representerat i mer än trettio länder, på jordens alla kontinenter. Verksamheten är baserad på Alfred Vogels idéer och filosofi och på de folkmedicinska traditioner som han ägnat hela sitt liv åt att studera och utveckla till moderna naturläkemedel.

Det frö som Alfred Vogel sådde för många år sedan, har vuxit till ett stort internationellt företag med omfattande forskning och högmodern produktion, baserad på hans originalrecept. Råvarorna kommer från Bioforce egna odlingar, som ligger i direkt anslutning till produktions-anläggningen i Roggwil, från kontrakterade bönder eller plockas vilt under myndigheternas tillstånd. Därigenom kan de färska växterna bearbetas direkt efter skörden, vilket är helt avgörande för kvaliteten på de färdiga produkterna, som fyller mycket högt ställda krav. Odlingen sker utan konstgödning, bekämpningsmedel eller växtgifter. För att säkerställa en jämn och hög kvalitet tillämpas Batch-mixning, dvs att olika tillverkningssatser blandas med varandra för att utjämna den variation som alltid förekommer i naturliga råvaror. Det pågår ständigt analys och kvalitetskontroll av såväl råvaror som de färdiga produkterna.

Svenska Bioforce AB förpackar, distribuerar och marknadsför bland annat A.Vogels produkter. I vår varumärkesportfölj finns även de populära Biotta juicerna. Administration, lager och produktion finns i ändamålsenliga lokaler i Södra Sandby, utanför Lund, helt anpassade till – och godkända för – de GMP-krav (Good Manufacturing Practise) som gäller för tillverkning och packning av såväl registrerade läkemedel som naturläkemedel. Produkterna tillverkas enligt internationell läkemedelsstandard.