Hela Pharma AB

Hela Pharma AB grundades 1989 och drevs fram till 2006 som ett privatägt bolag då vi sedan dess ingår iBringwell koncernen. Idag har bolaget ca 45 anställda med huvudkontoret beläget i Falköping, Västra Götaland. Vår verksamhet omfattar allt från produktion/distribution till sälj/marknadsorganisation för både egna och inlicensierade varumärken.

Hela Pharma:s idé är att erbjuda hälsoprodukter av hög kvalité till främst den nordiska marknaden. Vår huvudsakliga distributionskanal är hälsofackhandeln, men du finner även vissa av våra produkter på apotek, internet och inom dagligvaruhandeln. All vår verksamhet sker dessutom efter GDP (Good Distribution Practise) och vi producerar enligt HACCP (Hazard Analyzis Critical Control Points). Det betyder att du alltid kan förvänta dig högsta kvalitet från våra produkter, vilket är en trygghet för dig som konsument.

För Hela Pharma har det alltid varit centralt att arbeta med utbildning, ha en hög seriositet samt arbeta med långsiktighet. Vi har idag skaffat oss en ledande position på den svenska egenvårdsmarknaden, något vi lyckats med genom stor lyhördhet samt en spännande produktutveckling.